Wakacje z biblioteką – Gry planszowe, puzlle

W ramach poleconej literatury zaprezentowano książki z serii  „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” oraz  „Hania Humorek. Kłopoty ze zwierzakami”.

W dalszej części zajęć zapoznano dzieci z pojęciem oraz znaczeniem „pracy społecznej”. W ramach praktyki zebrani sprawdzili kompletność bibliotecznej gry „Memory – Znaki drogowe”. Następnie przez blisko godzinę wspólnie graliśmy we wspomnianą planszówkę. Zabawie towarzyszyły ogromne emocje. Niektórzy uczestnicy gry wykazali się niesamowitą pamięcią. W dalszej części zajęć obecni malowali farbkami plakat wakacyjny. Musieli jednak wykorzystać przygotowane przez prowadzącego co najmniej trzy stempelki. Wszyscy prawidłowo wykonali zadanie.

Na zakończenie uczestnicy wakacji w bibliotece rękoma, ale z zawiązanym oczami próbowali wyszukać przedmiot znajduje się w tajemniczej skrzyni. Prawidłowe odpowiedzi nagradzano owym przedmiotem.

Spotkanie zakończyliśmy dopisaniem kilku zdań do „Wakacyjnej opowieści bibliotecznej treści”.