Dzienne archiwum: 31 lipca, 2018

Wakacje z biblioteką – wirtualna wędrówka po „Małej Ojczyźnie”

Kolejne spotkanie z wakacyjnego cyklu tradycyjnie rozpoczęto od zaprezentowania książki, która była inspiracją do przeprowadzenia zajęć: „Wędruj z mapą”. Po omówieniu podstawowych zasad tworzenia mapy, zebrani udali się na wirtualną wędrówkę głównymi ulicami Rojewa. „Wyruszyliśmy” spod budynku Gminnej Biblioteki Publicznej. Mijając najważniejsze instytucje w miejscowości np. Ośrodek Zdrowia, Urząd Pocztowy, Urząd Gminy, wymieniliśmy się informacjami …