Kategoria «Wypożyczalnia dla Dorosłych z Czytelnią»

Trzy pokolenia dwa swiaty

Takie właśnie motto towarzyszyło spotkaniu młodzieży, która przybyła do biblioteki ze swoim opiekunem, panią Lilianą Gapińską. Spotkanie poprowadził animator kultury, emerytowany nauczyciel pan Czesław Błoch.  Język, którym posługiwała się młodzież w latach pięćdziesiątych znacznie różnił się od języka, którym posługują się współcześni  młodzi ludzie. Doskonale zobrazowały to dwie odegrane przez uczestników scenki, do których tekst …

Spotkanie informacyjne

W czwartek gościliśmy przedstawiciela Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Inowrocławiu. Tematem spotkania  była oferta  bezzwrotnych dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, parafie, jednostki samorządu terytorialnego i in.).