Kategoria «Filia w Rojewicach»

lekcja biblioteczna dla kl IV

Tematem zajęć były ”Rodzaje bibliotek, ich funkcje i zbiory”. Lekcja miała na celu poznanie różnych typów bibliotek, jak również promocję biblioteki publicznej i jej zbiorów, a także przygotowanie uczniów do korzystania z zasobów biblioteki. Pierwsza część zajęć miała formę prelekcji, na której omówiono rodzaje bibliotek. Ze względu na charakter gromadzonego księgozbioru oraz sposoby udostępniania, omówiliśmy …

Zajęcia dla dzieci

Dziś odbyły się zajęcia plastyczne dla dzieci. W trakcie 3-godzinnego spotkania dzieci wykonały stroiki na Święto Zmarłych. Dzięki wskazówkom i pomocy prowadzącej pani Anny Bejgrowicz, uczestnicy zajęć mogli własnoręcznie wykonać stroiki, które z pewnością będą zdobić niejeden pomnik.  

Biblioteka uczy i bawi – wakacyjne zajęcia dla dzieci

Wśród zajęć prowadzonych w bibliotece, odbyły się czterokrotnie warsztaty plastyczne, które prowadziły p. Anna Bejgrowicz i p. Barbara Gołębiewska. Celem tych zajęć było kształcenie umiejętności współpracy w grupie, rozwijanie własnych uzdolnień, poznanie ciekawych technik plastycznych, ćwiczenie kreatywnego myślenia oraz usprawnienie manualne.