Nowości wydawnicze – Narodowy Program Rozwoju Czytelniczy 2022r.

Zapraszamy po nowo zakupione książki.

Książki zakupiono w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Program ten jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce.

Ze względu na skalę oddziaływania,

jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.