Sieć na kulturę – nowy sprzęt komputerowy w bibliotece

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie w minionych kilkunastu tygodniach uczestniczyła w projekcie 

„Sieć na kulturę w podregionie inowrocławskim”.

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Głównym celem projektu Sieć na kulturę było:

  • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć
  • Wyposażenie placówek kultury w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Wybraną przez nas ścieżką tematyczną było projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych.

 

Szkolenie w ramach projektu składało się z dwóch etapów:

  • Etap pierwszy – część teoretyczna- 4-dniowe zajęcia zdalne dla pracowników biblioteki, poprzedzone 1-dniowym szkoleniem z narzędzi online;
  • Etap drugi – część praktyczna: przeprowadzenie – przy wsparciu trenerów – 15 dwugodzinnych zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat, poprzedzone jedną godziną organizacyjną.

Kończąc projekt otrzymaliśmy  sprzęt komputerowy (trzy laptopy oraz trzy tablety), który będzie służył do organizacji kolejnych zajęć i warsztatów.

 

 

 

Więcej na temat projektu na : https://www.siecnakulture.pl/