Święcenie pokarmów

W Wielką Sobotę dnia 16 kwietnia o godzinie 13.30,

dzięki staraniom Pan Sołtys: Ewy Ponichtery i Krystyny Cichej

w Filii bibliotecznej w Jezuickiej Strudze

odbyło się tradycyjne święcenie pokarmów wielkanocnych.

Obrzędu poświęcenia dokonał Ks. Proboszcz Leszek Sakowski,  a po zakończonej modlitwie złożył zgromadzonym świąteczne życzenia.

Wszystkim Mieszkańcom dziękujemy za tak liczne przybycie.