Dyplom dla Wiktora

Wiktor Zawadzki odebrał dyplom z projektu „Mała Książka Wielki Człowiek”.

Zachęcamy inne dzieci aby udały się z rodzicami do biblioteki

po odbiór wyprawek i kart Małego Czytelnika.