Uskrzydleni Pasją- Nasze Kujawy

Za czasów starożytnych muzyka i poezja były nierozłączne.
Muzy greckie wyobrażano z instrumentami w dłoniach: Erato, od poezji miłosnej – z kitarą; Euterpe, od poezji lirycznej – z aulosem i tylko głęboko zamyśloną Polihymnię, od pieśni i poezji chóralnej, przedstawiano bez atrybutu.
Dziś związki obu tych dziedzin sztuki nie zawsze są tak ścisłe, choć wzajemne inspiracje są nadal  widoczne.
Łącząc słowo pisane i muzykę przedstawiamy Państwu zespół muzyczny „Nasze Kujawy”.
Jest on integralną częścią Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej.
Przy tym samym Stowarzyszeniu działa jeszcze jeden zespół o zachęcającej nazwie ,,Ale Babki”. Zespoły prowadzone są pod muzycznym kierownictwem Pani Jolanty Albińskiej.
Przedstawiamy po raz pierwszy, ale nie ostatni. Zapraszamy do wysłuchania 🙂