„Jam Kościuszko” L. Kozubowska

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu poezję Mieszkanki Rojewic, Pani Laury Kozubowskiej.

 

 

Wiersz zamieszczony został w książce „KOŚCIUSZKO. PRZYJACIEL LUDZKOŚCI”.
W książce tej zebrano współczesne teksty polskie i angielskie, oraz prace graficzne nadesłane na konkurs zorganizowany w Australii przez Kościuszko Heritage Inc. w ramach obchodów Roku Kościuszki w roku 2017. W konkursie udział wzięli twórcy z 18 krajów.

 

 

Jam Kościuszko, i tak rzeczę:
Niewolnictwu ludu przeczę!
Czy to Paryż, czy Warszawa
najważniejsza ludzka sprawa!

Człek sam z siebie w posiadaniu jest rozsądku,
co jest złe, a co jest w porządku.
Przemów więc dostojna głowo
do myślących rozsądkowo!

Bo we wszystkich interesie
jest, by nie żyć w wiecznym stresie.
Ten podsłucha, tamten doda
i już zgotowana szkoda.

Na cóż to się kłócić, panie?!
Stańmy wszyscy ramię w ramię.
Jak żeś mądry i rozsądny,
to nie będziesz brnąć w przesądy.

Uświadamiaj lud swój szczerze,
dawaj przykład złotej cnoty,
nie – przekrętów i głupoty.
W imię prawa lud się zbierze
i powieli twoje cnoty – w wielkiej mierze!

Ty Narodu nie dziel przecie
na to dobre i złe dziecię.
Bo gdy dasz jednemu rózgę,
ten drugiemu zrobi bruzdę!

Daj zaś obu dobre słowo,
by wzrastali ideowo.
By się razem wzajem strzegli
niż w podchodach prym swój wiedli.

Człek nie głupi, wnet zrozumie,
że też dobro czynić umie.
Jam Kościuszko i tak rzeczę:
Powstań i ogarnij się – Człowiecze!