Konkurs plastyczny „Planeta Ziemia – nasze wspólne dobro”

Dnia 22 kwietnia będziemy obchodzić Dzień Ziemi. Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu, wieku czy innych kategorii różnicujących.

Jest to największe ekologiczne święto świata, organizowane w 192 krajach – od Singapuru do Rzymu… od Alaski po Australię.

Idea obchodów Dnia Ziemi w tym dniu została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona. Wiele krajów obchodzi Dzień Ziemi zgodnie z proklamacją ONZ w dniu równonocy wiosennej, która przypada 20 lub 21 marca. Dodatkowo ONZ wyznaczyło datę 22 kwietnia jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.

Dzień Ziemi to doskonała okazja do organizowania różnego rodzaju wydarzeń promujących ekologię, w tym akcje zbierania śmieci oraz sadzenia drzew. Jest to również szansa na poprawę świadomości dotyczącej efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza, wody, czy globalne ocieplenie.

Jak obchodzić Dzień Ziemi?

  • Zasadźmy drzewo (może być krzak). Możemy to zrobić w dowolnym miejscu, jednak najlepiej aby zasadzić drzewo blisko miejsca w którym mieszkamy.
  • Zbierzmy makulaturę. Z pewnością mamy jej mnóstwo w domu – stare gazety, papiery, kartonowe pudełka, ulotki, gazetki reklamowe. Uzbieraną makulaturę oddajmy do punktu skupu.
  • Zbierzmy niepotrzebne szkło i wyrzućmy do specjalnego kontenera – przy recyklingu szkła zużywane jest 21% energii mniej niż przy produkcji nowego szkła.
  • Zbierzmy puszki aluminiowe (po napojach gazowanych) i oddajmy do skupu. Złoża boksytu z którego otrzymuje się aluminium potrzebne do produkcji puszek, nie są odnawialne, co prowadzi do ich bezpowrotnego wyczerpywania. Aluminiowe puszki nadają się w całości do ponownego przetworzenia.
  • Pozbierajmy śmieci. Postarajmy się oczyścić ze śmieci jakąkolwiek część ziemi. Może to być nasze podwórko (jeśli jest zaśmiecone) lub jakiś inny teren gdzie zebrało się dużo śmieci.
  • Codziennie segregujmy śmieci, oszczędzajmy wodę, gaz i energię elektryczną a zużyte baterie wyrzucajmy do specjalnych kontenerów i pojemników do tego przeznaczonych.

Niektóre z tych działań są obecnie ograniczone i będziemy mogli je realizować dopiero wtedy, gdy będzie można bezpieczne wychodzić z domów, jednak część z nich możemy codziennie wdrażać w naszych domach.

„Planeta Ziemia – nasze wspólne dobro”

Dobrze znamy naszych młodych czytelników i jesteśmy przekonani o Waszej kreatywności i twórczości, dlatego przygotowaliśmy dla Was konkurs z okazji Dnia Ziemi.

Narysuj w jaki sposób pomagasz Matce Ziemi na co dzień:

– segregujesz śmieci,

– dbasz o rośliny,

– oszczędzasz wodę, prąd itp.

Swoją pracę prześlij do nas : gbprojewo@wp.pl . Wszystkie prace opublikujemy na naszej stronie i na FB. Dla zwycięzców nagroda !

Zapraszamy do zabawy

Każdy z nas jest mieszkańcem tej planety dlatego każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan!

 

REGULAMIN KONKURSU

„Planeta Ziemia – nasze wspólne dobro”

ZASADY UCZESTNICTWA:

  1. Cele konkursu:

– zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej

– propagowanie idei proekologicznego stylu życia

– propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów

  1. Uczestnicy: konkurs otwarty adresowany do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rojewo.
  2. Zasady:

– każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową,

– dopuszcza się złożenie pracy konkursowej obejmującej ilustrację wykonaną dowolną techniką plastyczną

– zdjęcia prac należy przesłać drogą elektroniczną na adres : gbprojewo@wp.pl

– do pracy należy dołączyć wypisany formularz zgłoszeniowy (wzór poniżej).

3.Termin konkursu: od  15.04.2020r. do  01.05.2020r.

Informacja o laureatach, terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród zostanie przekazana na stronie internetowej GBP.

  1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U.r 133 poz.833 z póz. zm.

 

Formularz zgłoszeniowy uczestnika konkursu

Imię i nazwisko: ……………………………………………

Wiek: ………………………………………………………

Adres:……………………………………………………….

Telefon, e-mail:……………………………………………….

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu i akceptuję zawarte w nim warunki oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr. 133, poz 883) oraz publikacji nadesłanych prac.

Wszelkich informacji odnośnie konkursu udzielają: Kierownik Urszula Gutowska – 533 322 536 oraz Dorota Żurowska – 509 810 298

Sporządziła: Dorota Żurowska