Lekcja biblioteczna dla kl.II

Dziś odwiedzili naszą bibliotekę uczniowie szkoły podstawowej w Rojewicach. Spotkanie miało na celu zapoznanie dzieci z biblioteką, omówienie zasad korzystania z niej, a przede wszystkim zainteresowania książką. Uczniowie wysłuchali pogadanki na temat zadań biblioteki, zasad korzystania z księgozbioru i obchodzenia się z książką. Uczestnicy zajęć mieli również okazje wypożyczyć lekturę, którą będą omawiać na lekcji języka polskiego. Na koniec odwiedzin wszystkie dzieci otrzymały zakładki do książek i zaproszenie do korzystania ze zbiorów biblioteki.