Spotkanie informacyjne

W czwartek gościliśmy przedstawiciela Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Inowrocławiu. Tematem spotkania  była oferta  bezzwrotnych dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, parafie, jednostki samorządu terytorialnego i in.).