Powtórka przed egzaminem

Zbliżający się termin egzaminu na kartę rowerową motywuje do powtórek.  Czytelnia biblioteki z dostępem do internetu jest idealnym miejscem, aby młodzież mogła zasięgnąć dodatkowych informacji i należycie przygotować się do testu.