Światowy Dzień Misia

Tej właśnie tematyce została poświęcona wizyta w zerówce. Pani Wróżka zapoznała dzieci z kolejnymi opowiadaniami z serii Misia Marysia. Mali słuchacze z zainteresowaniem słuchali o przygodach dziewczynki, która pojechała z rodzinką na wieś, gdzie spotkała różne zwierzęta domowe, o tym jakie psikusy robił jej przyjaciel chomik w opowiadaniu pt. „ Pyszny obiadek” oraz jak stworzyła orkiestrę z kuchennych naczyń z książki pt. „Marysia i pyszny obiadek”.  A na koniec z opowiadania pt. „Marysia ma ospę” dzieci dowiedziały się, jakie są objawy tej choroby i co zalecił dziewczynce pan doktor. Niewątpliwie uczestnicy spotkania dużo zapamiętali z przedstawianych treści, czego dowodem były prawidłowe odpowiedzi udzielane na poszczególne pytania, losowane przez każde dziecko po kolei. W nagrodę za aktywny udział maluchy poczęstowano słodyczami.