Kategoria «Filia w Jezuickiej Strudze»

Piątkowe spotkania z Konopnicką

„Dość też niepowszedni – jak na owa czasy- był kierunek wykształcenia Marii nadany przez pana Józefa: „…ojciec poetki czytywał jej niekiedy własne swoje przekłady Psalmów albo tłumaczenia z Pascala […] lub wykładał z cierpliwością nieporównaną greckich i łacińskich autorów i dobrze ją z Cyceronem i Salusjuszem zapoznał.” Dzięki ojcu poznała nawet Teorię jestestw organicznych Jędrzeja …

Piątkowe spotkania z Konopnicką

„Chcemy znać nie tylko „wielką” Konopnicką (…) ale przede wszystkim zwykłą „żywą” Konopnicką. Jaka była? Jakie pędziła życie? Samotne czy towarzyskie? Z kim się kontaktowała w literackim światku ? Czy miała jakiś przyjaciół oprócz znanej nam już i wiernej, oddanej przyjaciółki – Orzeszkowej?”   Przytoczony fragment pochodzi z książki Marii Szypowskiej „Maria Konopnicka jakiej nie …

Konkurs na najlepszego Czytelnika 2021r. rozstrzygnięty!

Początek roku – pora podsumowań minionych dwunastu miesięcy. Rok temu ogłosiliśmy „Konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika 2021r. pod patronatem Wójta Gminy Rojewo”. Konkurs miał charakter otwarty i był przeznaczony dla wszystkich Czytelników Biblioteki. Ocenie konkursowej podlegała aktywność czytelnicza wyrażona liczbą wypożyczonych książek po podstawie elektronicznego systemu bibliotecznego MAK+. Cieszy nas, że liczbę wypożyczonych książek zliczał Mak+, …