2.2016 r. zajęcia z dogoterapi w świetlicy w Wybranowie