Zakończenie kursu rysunku

Dnia  22 czerwca zakończyliśmy pierwszy cykl zajęć plastycznych dla dzieci w naszej bibliotece.

Przez ostatnich kilka miesięcy Pani Marta Szatkowska z zaangażowaniem prowadziła lekcje rysunku,

rozwijając w młodych artystach wyobraźnię, kunszt i pasję.

Wszystkie arcydzieła dzieci zebraliśmy w katalogi prac i wraz z dyplomami wręczyliśmy dzieciom podczas ostatnich zajęć.

Ze wszystkich jesteśmy bardzo dumni!

Serdecznie dziękujemy Pani Marcie zwłaszcza, że spotkania miały charakter pro publico bono.