Pasowanie na czytelników Biblioteki – Tydzień Bibliotek

Rozpoczynając Tydzień Bibliotek, Gminną Bibliotekę Publiczną w Rojewie odwiedzili uczniowie klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej w Rojewie. Tym razem wizyta dzieci w bibliotece miała charakter uroczysty, wiązała się bowiem z pasowaniem na czytelnika Gminnej Biblioteki Publicznej i Biblioteki Szkolnej. Gośćmi uroczystości, oprócz Pierwszaków byli: dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rojewie p. Jadwiga Florczak oraz wychowawczynie klas pierwszych p. Marta Szatkowska i p. Bożena Fołda – Trzymkowska. W świat książek Pierwszoklasistów wprowadzili uczniowie klasy IV, którzy przygotowali krótki program artystyczny wcielając się w postaci bajkowe. Byli to Krasnale, Czerwony Kapturek i Kot w butach. Małych czytelników, sama królowa Książka prosiła o to, by o nią dbali i nie zapominali o jej wielkiej, ponadczasowej wartości. Dzieci poznały zasady panujące w bibliotece oraz prawidłowy sposób wypożyczania i zwrotu książek. Uczniowie chętnie odpowiadali na pytania dotyczące poszanowania książek i bezbłędnie rozwiązywali zagadki związane z bajkami. Po wysłuchaniu próśb i rad Książki, wszyscy Pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie:
My uczniowie pierwszej klasy, Tobie, Książko, przyrzekamy…że szanować Cię będziemy, krzywdy zrobić Ci nie damy…, po czym zostali pasowani na czytelnika. Na pamiątkę uroczystości uczniowie otrzymali medale Przyjaciela Książki oraz pamiątkowe dyplomy. Spotkanie zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem ufundowanym przez panią dyrektor. Mamy nadzieję, że teraz pełnoprawni czytelnicy będą jeszcze częściej odwiedzali nasze biblioteki.