Narodowe czytanie 2021

Dnia 4 września odbyła się

X jubileuszowa edycja Narodowego Czytania.

Z tej okazji Prezydent RP Andrzej Duda tradycyjnie skierował przesłanie,

zachęcając do współtworzenia akcji.

 

– „Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji .”– napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie

wraz z Biblioteką Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie

oraz Biblioteką Szkoły Podstawowej im. bł. ks.  M. Skrzypczaka w Rojewicach

po raz kolejny wzięła udział w akcji

Zachęcamy do wysłuchania wybranych fragmentów dzieła G. Zapolskiej w interpretacji  zaproszonych gości.