Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

        Z okazji Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych

Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie

składa serdeczne życzenia wszystkim Stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy Rojewo:

 

Stowarzyszeniu: Gminna Rada Kobiet,

 

Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej wraz z zespołem „Nasze Kujawy”

 

Stowarzyszeniu Miłośników Kultury Kujawskiej „Sami Swoi”.

 

Dziękując za udaną i owocną współpracę życzymy sukcesów w realizacji zamierzonych planów.

Satysfakcji z działalności na rzecz drugiego człowieka oraz wytrwałości i siły w pokonywaniu trudności.

 

 

 

Światowy Dzień NGO (Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych) – międzynarodowy dzień kalendarzowy obchodzony corocznie 27 lutego.

Oficjalnie uznany i ogłoszony przez 12 państw członkowskich IX Forum Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego Rady Państw Morza Bałtyckiego w 2010 r.

i po raz pierwszy naznaczony przez ONZ, przywódców UE i organizacje międzynarodowe w 2014 r.

Światowy Dzień NGO, 27 lutego, został ustanowiony przez brytyjską organizację humanitarną Marcis Liors Skadmanis.

Światowy Dzień NGO został oficjalnie uznany przez Forum Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego Rady Państw Morza Bałtyckiego w dniu 17 kwietnia 2010 r. Państwami członkowskimi Bałtyckiego Forum NGO były Białoruś, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Łotwa, Litwa, Polska, Rosja, Norwegia i Szwecja.

W dniu 27 lutego 2014 r. minister rozwoju międzynarodowego Pekka Haavisto, dyrektor wykonawczy Biura ONZ ds. Usług projektowych (UNOPS) Jan Mattsson, europejski komisarz ds. Rozwoju Andris Piebalgs, sekretarz generalny Sekretariatu Rady Nordyckiej, Britt Bohlin, Asystent UNESCO Dyrektor Generalny Eric Falt i administrator Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Helen Clark, była minister ds. Kobiet w Iranie Mahnaz Afkhami i przywódcy NGO, byli pierwszymi uczestnikami Światowego Dnia NGO w Helsinkach w Finlandi.

Światowy Dzień NGO ma na celu zainspirowanie ludzi do aktywniejszego zaangażowania się w organizacje pozarządowe i zachęcanie do większej symbiozy między organizacjami pozarządowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym. Uniwersalną koncepcją Światowego Dnia NGO jest świętowanie, upamiętnienie i współpraca różnych organizacji pozarządowych na całym świecie oraz osób stojących za nim.

Światowy Dzień NGO to dzień dla organizacji pozarządowych na całym świecie, podczas którego mogą dzielić się wiedzą i doświadczeniami. Ma na celu edukowanie osób z całego świata na temat organizacji pozarządowych i ich wpływu. Światowy Dzień NGO daje okazję do uczczenia i zapamiętania założycieli organizacji pozarządowych, jak również ich pracowników, wolontariuszy, członków i sympatyków.

Źródło: Zasoby internetowe