Ogłaszamy Gminny Konkurs na najlepszego Czytelnika 2021 r. !!!

Gminny Konkurs na najlepszego Czytelnika 2021 r.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie ogłasza konkurs pod patronatem Wójta Gminy Rojewo

na najlepszego czytelnika 2021 r.

Konkurs ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla wszystkich aktywnych czytelników Biblioteki. Ocenie konkursowej podlegać będzie aktywność czytelnicza wyrażona liczbą wypożyczonych książek na podstawie elektronicznego systemu bibliotecznego MAK+.

PATRONAT KONKURSU:

Wójt Gminy Rojewo

ORGANIZATOR KONKURSU:

Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie

 

REGULAMIN:

I. Cele konkursu:

  • Promocja czytelnictwa wśród Mieszkańców Gminy Rojewo
  • Podnoszenie kultury czytelniczej
  • Zainteresowanie i zachęcenie mieszkańców Gminy Rojewo do korzystania ze zbiorów biblioteki.II. Zasady konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie wraz z Filiami w Jezuickiej Strudze i Rojewicach.

2. Uczestnikami konkursu są wszyscy czytelnicy należący do Biblioteki.

3. Jeżeli czytelnik nie wyraża zgody na udział w konkursie, powinien zgłosić ten fakt u bibliotekarza.

4. Czas trwania konkursu – 01.01.2021r. – 31.12.2021r.

5. Ocenie konkursowej podlegają:

  • aktywność czytelnicza uczestników konkursu, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek,
  • terminowość oddawania książek przez czytelnika,
  • dbałość czytelnika o wypożyczone książki.6. Komisja konkursowa wyłoni Najaktywniejszego Czytelnika roku 2021 w kategoriach:
  • najaktywniejszy czytelnik dziecięcy– dziecko w wieku od 1 do 12 lat
  • najaktywniejszy czytelnik młodzieżowy– młodzież w wieku od 13 do 19 lat
  • najaktywniejszy czytelnik dorosły – osoba w wieku powyżej 19 lat

7. O ogłoszeniu wyników konkursu poinformujemy Państwa w styczniu 2022 r.

8. Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Patrona Konkursu.

9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie.

10. Regulamin konkursu dostępny jest w placówce GBP w Rojewie.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Biblioteki.

 

Zachęcamy do udziału i życzymy wytrwałości !!!