Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji

Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji

Według najnowszych danych Instytutu Statystycznego UNESCO w Montrealu, wciąż 757 mln ludzi w wieku powyżej 15 lat nie umie czytać ani pisać. Około dwie trzecie z nich stanowią kobiety. W tym roku kolejny raz obchodzimy Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji.

Obchodzony 8 września Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji proklamowany został decyzją Konferencji Generalnej UNESCO w 1966 roku, w wyniku postanowień zorganizowanego rok wcześniej Kongresu Ministrów Edukacji w Teheranie oraz przyjętych na nim postanowień i rekomendacji na temat kierunków działań, które powinny być podjęte dla rozwiązania problemu analfabetyzmu na świecie. Na Kongresie pojawiło się po raz pierwszy pojęcie analfabetyzmu funkcjonalnego.

Od tej daty dzień ten obchodzony jest corocznie na całym świecie, angażując rządy, organizacje międzynarodowe, społeczności lokalne, biznes, nauczycieli, ludzi nauki, ekspertów z różnych dziedzin. Głównym celem obchodów jest przypominanie społeczności świata o jednym z fundamentalnych praw człowieka – prawie do edukacji, która wciąż w wielu krajach i dla wielu ludzi pozostaje dobrem luksusowym, chociaż dla większości z nich stanowi jedyną szansę na rozwój osobisty, poprawę warunków życia i podniesienie statusu społecznego. Dziedzictwo analfabetyzmu jest w większości najbiedniejszych krajów świata przyczyną nierozwiązanych od pokoleń problemów społecznych: biedy, epidemii chorób, nadmiernego przyrostu naturalnego. Edukacja to podstawowe narzędzie budowania społeczeństwa równych szans dla kobiet i mężczyzn, opartego na zasadach demokracji.

Z tej okazji Biblioteka zaprasza najmłodszych Czytelników, na których czekają serie książeczek ułatwiających naukę czytania , m.in.okładkaokładkaokładkaokładkaokładkaokładkaokładkaokładka

Sporządziła: D.Żurowska