Spotkanie w bibliotece

Z okazji Tygodnia Bibliotek gościliśmy dzisiaj w bibliotece uczniów klasy V ze Szkoły Podstawowej w Rojewicach. Spotkanie rozpoczęliśmy od rozmowy na temat biblioteki, czytania książek
i zawodu bibliotekarza. Następnie dzieci rozwiązywały krzyżówki czytelnicze. Uczniowie mieli również okazję wypożyczyć książki, w tym lektury, które będą omawiać na lekcji języka polskiego.