Mały artysta – Czapki Św. Mikołaja

Dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy od wspólnych zdjęć, przy specjalnie przygotowanej planszy ze Świętym Mikołajem.  Dalsza część zajęć upłynęła na wykonywaniu czapki Świętego Mikołaja.  W trakcie prac dzieci miały także okazję wysłuchać opowieści o Świętym Mikołaju i zaśpiewać kilka piosenek związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Po godzinie efektywnych warsztatów, każdy uczestnik wychodził do domu dumny z pięknie ozdobioną, mikołajową czapką na głowie.