Z wizytą w świetlicy w Ściborzu

W czwartkowe południe bibliotekarze z rojewskiej placówki udali się po raz drugi do świetlicy wiejskiej  w Ściborzu. Z uwagi na obchodzone w Polsce 100-lecie niepodległości rozmawiano na temat patriotyzmu, w tym patriotyzmu związanego z naszą Małą Ojczyzną. W ramach zajęć uczestnicy spotkania mieli narysować herb Gminy Rojewo. Są to trzy złote kłosy zbóż oraz dwa białe księżyce na czerwonym tle. Wszyscy zebrani znakomicie poradzili sobie z tym zadaniem, dlatego każdy otrzymał drobny upominek. W dalszej części spotkania grano w Literackie Koło Fortuny. Uczestnicy odgadywali hasła z kategorii literatury dziecięcej. Oczywiście, wszystkie poprawne odpowiedzi zostały nagrodzone.