Miesięczne archiwum: lipiec, 2018

Wakacje z biblioteką – wirtualna wędrówka po „Małej Ojczyźnie”

Kolejne spotkanie z wakacyjnego cyklu tradycyjnie rozpoczęto od zaprezentowania książki, która była inspiracją do przeprowadzenia zajęć: „Wędruj z mapą”. Po omówieniu podstawowych zasad tworzenia mapy, zebrani udali się na wirtualną wędrówkę głównymi ulicami Rojewa. „Wyruszyliśmy” spod budynku Gminnej Biblioteki Publicznej. Mijając najważniejsze instytucje w miejscowości np. Ośrodek Zdrowia, Urząd Pocztowy, Urząd Gminy, wymieniliśmy się informacjami …

Wakacje z biblioteką – Gry planszowe, puzlle

W ramach poleconej literatury zaprezentowano książki z serii  „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” oraz  „Hania Humorek. Kłopoty ze zwierzakami”. W dalszej części zajęć zapoznano dzieci z pojęciem oraz znaczeniem „pracy społecznej”. W ramach praktyki zebrani sprawdzili kompletność bibliotecznej gry „Memory – Znaki drogowe”. Następnie przez blisko godzinę wspólnie graliśmy we wspomnianą planszówkę. Zabawie towarzyszyły ogromne …

Wakacje z biblioteką – Najciekawsze zawody

Kolejne zajęcia z letniego cyklu tradycyjnie rozpoczęto od polecenia literatury dziecięcej. Zaprezentowano mi.in książkę autorstwa Grzegorza Kasdepke pt. „Z piaskownicy w świat” oraz książeczki z serii „Ciekawe zawody”. W dalszej części zajęć, zebrani zajęli się wykonaniem pracy na temat kim chciałbym/chciałabym zostać w przyszłości. Następnie grupa odgadywała zawody na podstawie rysunków przygotowanych przez poszczególnych uczestników. Wspólnie …