Lekcja biblioteczna dla kl. IV i VI

Dziś odbyły się kolejne zajęcia promujące czytelnictwo. Tematem spotkania było czasopismo i gazeta. Uczestnicy ustalili dlaczego powstały czasopisma oraz jak nazywają się poszczególni pracownicy redakcji. Na podstawie zaprezentowanej prasy młodzież wymieniała różnice między gazetą a czasopismem, a następnie rozwiązała zadanie – rozsypankę wyrazową. W ramach podsumowania zdobytej wiedzy uczniowie rozwiązali krzyżówkę. W trakcie spotkania poinformowano zebranych  o możliwości sprawdzenia przez internet dostępności poszczególnych tytułów w bibliotece. Każdy z uczestników spotkania otrzymał też pamiątkowa zakładkę.