Lekcja biblioteczna dla kl.III a

Spotkanie z klasą III a zakończyło cykl lekcji bibliotecznych „Maj – miesiąc książki, bibliotek, bibliotekarzy oraz promowania czytelnictwa”. Na wstępie poinformowano zebranych o możliwości sprawdzenia przez internet dostępności poszczególnych tytułów w placówce dziecięcej. Następnie przypomniano gościom zasady zachowania się w bibliotece. W dalszej części zajęć dzieci rozwiązywały przygotowane zadania. Polegały one  m.in. na dopasowaniu autorów do tytułów książek, czy też  połączeniu imienia z nazwiskiem pisarza. Na zakończenie spotkania każdy z uczestników otrzymał pamiątkową  zakładkę z wymienionymi korzyściami płynącymi z czytania.