Lekcja biblioteczna dla kl. II

W trakcie spotkania poinformowano dzieci o możliwości sprawdzenia przez internet dostępności poszczególnych tytułów w bibliotece. Na podstawie fragmentu książki pt. „Dobre wychowanie wierszem” uczestnicy wymienili korzyści płynące z czytania oraz zasady obchodzenia się z książkami. Następnie, celem utrwalenia, zebrani układali „Prośby książki” z rozsypanki wyrazowej. Kolejnym zadaniem dzieci było dopasowanie imion do nazwisk autorów książek. Na zakończenie spotkania uczniowie układali z rozsypanki wyrazowej tytuły lektur dla klasy II, a następnie dopasowywali do nich autorów. W ramach podsumowania spotkania zebrani rozwiązywali przygotowane zagadki. W nagrodę każdy uczestnik spotkania otrzymał pamiątkową zakładkę.