lekcja biblioteczna dla kl.V

Tematem zajęć było czasopismo i gazeta. Uczestnicy ustalili dlaczego powstały czasopisma oraz jak nazywają się poszczególni pracownicy redakcji. Na podstawie zaprezentowanej prasy młodzież wymieniała różnice między gazetą a czasopismem. W ramach podsumowania zdobytej wiedzy uczniowie rozwiązali krzyżówkę. Każdy z uczestników spotkania otrzymał też pamiątkowa zakładkę.