Lekcja biblioteczna dla kl IV

Czwartoklasiści niejednokrotnie odwiedzali bibliotekę indywidualnie. Zajęcia grupowe rozpoczęły się od powtórzenia zasad korzystania z księgozbioru biblioteki i przekazania  informacji o rozmieszczeniu książek na półkach wg określonych grup wiekowych. Wiedza ta okazała się dzieciom przydatna do zadania, które polegało na wyszukiwaniu konkretnych tytułów w poszczególnych działach. Z równym zaangażowaniem uczestnicy zajęć układali z kilkunastu elementów ilustracje do wierszy Jana Brzechwy. Dodatkowym utrudnieniem było odszukanie w książce utworu, który przedstawiał rysunek.