lekcja biblioteczna dla kl IV

Tematem zajęć były ”Rodzaje bibliotek, ich funkcje i zbiory”. Lekcja miała na celu poznanie różnych typów bibliotek, jak również promocję biblioteki publicznej i jej zbiorów, a także przygotowanie uczniów do korzystania z zasobów biblioteki. Pierwsza część zajęć miała formę prelekcji, na której omówiono rodzaje bibliotek. Ze względu na charakter gromadzonego księgozbioru oraz sposoby udostępniania, omówiliśmy kilka najbardziej znanych bibliotek tj.  szkolne, publiczne, naukowe i pedagogiczne. Najwięcej miejsca poświęciliśmy na omówienie funkcji i zadań biblioteki publicznej. Po części teoretycznej dzieci przystąpiły do wyszukiwania informacji w encyklopediach ogólnych i tematycznych oraz w słownikach rzeczowych, językowych, ogólnych, specjalnych i przykładowych.