Spotkanie z poetką ludową

Gościem naszego spotkania była miejscowa poetka pani Wanda Świerczyńska. Pani Wanda w ubiegłym roku uzyskała tytuł twórcy ludowego w dziedzinie poezji. Poetka zapoznała nas ze swoją twórczością czytając wiersze i opowiadając m.in. ciekawostki związane z okolicznościami ich powstania. W tym czasie uczestnicząca w zajęciach młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie na podstawie utworów wykonywała prace plastyczne. Pani Wanda była pełna uznania dla młodych artystów. Podkreślała przy tym pomysłowość i różnorodność prac, co dowodzi o bogatej wyobraźni autorów.