Biblioteka uczy i bawi – wakacyjne zajęcia dla dzieci

Wśród zajęć prowadzonych w bibliotece, odbyły się czterokrotnie warsztaty plastyczne, które prowadziły p. Anna Bejgrowicz i p. Barbara Gołębiewska. Celem tych zajęć było kształcenie umiejętności współpracy w grupie, rozwijanie własnych uzdolnień, poznanie ciekawych technik plastycznych, ćwiczenie kreatywnego myślenia oraz usprawnienie manualne.