Wycieczka kl II a do biblioteki

kolejne majowe zajęcia, w których uczestniczyła klasa II a zorganizowane zostały według schematu lekcji dla kl II b.